[اسم]

بله‌قربان‌گو

( ب-ل-ه-‌-ق-ر-ب-ا-ن-‌-گ-و )
1 yes-man

yes-man /jˈɛsmˈæn/ /jˈɛsmˈan/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان