[قید]

به تدریج

( ب-ه- -ت-د-ر-ی-ج )
1 gradually

gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان