[صفت]

بی‌چیز

( ب-ی-‌-چ-ی-ز )
1 destitute poor

destitute /ˈdɛstəˌtut/ /ˈdɛstɪtjuːt/


poor /pɔːr/ /pɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان