[قید]

تدریجا

( ت-د-ر-ی-ج-ا )
1 gradually

gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان