[اسم]

شومینه

( ش-و-م-ی-ن-ه )
1 fireplace

fireplace /ˈfaɪərˌpleɪs/ /ˈfaɪəˌpleɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان