[اسم]

طلوع خورشید

( ط-ل-و-ع- -خ-و-ر-ش-ی-د )
1 sunrise

sunrise /ˈsʌn.rɑɪz/ /ˈsʌnraɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان