[صفت]

فقیرانه

( ف-ق-ی-ر-ا-ن-ه )
1 poor

poor /pɔːr/ /pɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان