[اسم]

قریه

( ق-ر-ی-ه )
1 village

village /ˈvɪləʤ/ /ˈvɪlɪʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان