[اسم]

مامور پلیس

( م-ا-م-و-ر- -پ-ل-ی-س )
1 police officer

police officer /pəˈliːs ɑfəsər/ /pəˈliːs ɒfɪsə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان