[اسم]

مامور کلانتری

( م-ا-م-و-ر- -ک-ل-ا-ن-ت-ر-ی )
1 police officer

police officer /pəˈliːs ɑfəsər/ /pəˈliːs ɒfɪsə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان