[قید]

متدرجا

( م-ت-د-ر-ج-ا )
1 gradually

gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان