[صفت]

پنجم

( پ-ن-ج-م )
1 fifth

fifth /fɪfθ/ /fɪfθ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان