[اسم]

کوره‌پز

( ک-و-ر-ه-‌-پ-ز )
1 kiln operator kiln fireman , drier
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان