[اسم]

Andrew

/ˈændru/
غیرقابل شمارش

1 اندرو (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان