[اسم]

Angela

/ˈændʒələ/
غیرقابل شمارش

1 آنجلا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان