at


/æt/
/æt/

حرف اضافه
1
at [حرف اضافه]
1
در (مکان) داخل (مکان)

حرف اضافه
2
at [حرف اضافه]
2
در (زمان)

حرف اضافه
3
at [حرف اضافه]
3
به

حرف اضافه
4
at [حرف اضافه]
4
سر (میز) پشت (میز، در)

حرف اضافه
5
at [حرف اضافه]
5
با (سرعت، مقدار و ...)

حرف اضافه
6
at [حرف اضافه]
6
در (اشاره به مهارت در کاری)

  • 1. I'm good at French .
    1. زبان فرانسه من خوب است.
  • 2. I'm not very good at math.
    2. من در ریاضی خیلی خوب نیستم [ریاضی من خیلی خوب نیست].

حرف اضافه
7
at [حرف اضافه]
7
با شماره (تلفن)

  • 1. You can reach me at 637-2335 , extension 354 .
    1. شما می‌توانید با شماره تلفن 637-2335 داخلی 354 با من تماس بگیرید.

حرف اضافه
8
at [حرف اضافه]
8
علامت @

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان