barber


/ˈbɑːrbər/
/ˈbɑːbə/

اسم
1
barber [اسم]
1
آرایشگر