[اسم]

barometer

/bəˈrɑːmɪtər/
قابل شمارش

1 فشار سنج بارومتر

  • 1.The barometer is falling.
    1. (درجه) فشارسنج در حال کاهش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان