[اسم]

bone

/boʊn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استخوان

معادل ها در دیکشنری فارسی: استخوان
a broken bone
یک استخوان شکسته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان