[اسم]

bricklayer

/ˈbrɪˌkleɪər/
قابل شمارش

1 آجرچین

معادل ها در دیکشنری فارسی: آجرچین بنا
  • 1.did you my grandfather was a bricklayer?
    1. می دانستی که پدربزرگم یک آجرچین بود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان