[اسم]

cable

/ˈkeɪ.bəl/
قابل شمارش

1 سیم ضخیم کابل

underground cables
کابل‌های زیرزمینی
a 10,000 volt cable
یک سیم ضخیم 10 هزار ولتی

2 تلویزیون کابلی

مترادف و متضاد cable television
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان