[اسم]

CFC

(Chlorofluorocarbon)
/si-ɛf-si/
قابل شمارش

1 سی‌اف‌سی (گاز) کلروفلوئوروکربن

the CFC in refrigerators
سی‌اف‌سی در یخچال‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان