[اسم]

Christmas

/ˈkrɪsməs/
غیرقابل شمارش

1 کریسمس زادروز حضرت عیسی

  • 1. We're spending Christmas with my parents.
    1 . کریسمس را با پدر و مادر من سپری خواهیم کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان