[فعل]

could

/kʊd/
فعل وجهی فعل گذرا

1 توانستن [شکل گذشته فعل can]

 • 1.Could I go now?
  1. الان می‌توانم بروم [اجازه دارم الان بروم]؟
 • 2.Could you turn the music down a little, please?
  2. می‌توانید کمی صدای موسیقی را کم کنید، لطفاً [لطفاً کمی صدای موسیقی را کم می‌کنید]؟
 • 3.It was so noisy that we couldn't hear ourselves talk.
  3. آنقدر سروصدا بود که نمی‌توانستیم صدای همدیگر را بشنویم.
 • 4.When I was younger I could stay up all night and not get tired.
  4. وقتی جوان‌تر بودم، می‌توانستم تمام شب بیدار بمانم و خسته نشوم.

2 ممکن بودن

 • 1.I don't know where mom is. She could be in the kitchen.
  1. من نمی‌دانم مامان کجاست. او ممکن است در آشپزخانه باشد.
 • 2.It could rain tomorrow.
  2. فردا ممکن است باران ببارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان