[صفت]

cowardly

/ˈkɑʊ.ərd.li/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more cowardly] [حالت عالی: most cowardly]

1 بزدلانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترسو
مترادف و متضاد brave
  • 1.This was a brutal and cowardly attack.
    1. این حمله ای بی رحمانه و بزدلانه بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان