[اسم]

disco

/ˈdɪs.koʊ/
قابل شمارش
[جمع: discos]

1 دیسکو

مترادف و متضاد club discotheque
  • 1.disco lights
    1 . لامپ های دیسکو
  • 2.disco music
    2 . موسیقی دیسکو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان