[صفت]

egotistical

/ˌigəˈtɪstɪkəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more egotistical] [حالت عالی: most egotistical]

1 خودمحور خودبین، خودخواه

معادل ها در دیکشنری فارسی: خودخواه
مترادف و متضاد egocentric self-centered selfish altruistic
  • 1.he's egotistical and arrogant.
    1. او خودمحور و مغرور است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان