[اسم]

Ella

/ˈɛlə/
غیرقابل شمارش

1 الا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان