[صفت]

experiential

قابل مقایسه

1 تجربی از روی تجربه و مشاهده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان