[اسم]

feet

/fiːt/
غیرقابل شمارش

1 [جمع واژه foot] پاها

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان