[اسم]

fundraiser

/ˈfʌndreɪzər/
قابل شمارش

1 جمع‌آوری اعانه (فرد، موسسه) جمع‌آوری کمک‌های مالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان