[اسم]

george

/ʤɔrʤ/
غیرقابل شمارش

1 جرج (اسم کوچک مردانه و نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان