[اسم]

ghost

/goʊst/
قابل شمارش

1 روح

مترادف و متضاد apparition phantom specter spirit
  • 1. Do you believe in ghosts?
    1 . به روح اعتقاد داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان