[اسم]

handbag

/ˈhændbæɡ/
قابل شمارش

1 کیف دستی

مترادف و متضاد purse
  • 1. An expensive handbag
    1 . کیف دستی گران قیمت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان