[قید]

how

/hɑʊ/
غیرقابل مقایسه

1 چقدر چند

معادل ها در دیکشنری فارسی: چقدر
How much
چند [قیمت]
 • How much are those earrings?
  آن گوشواره‌ها چند هستند؟
How many
چند تا
 • How many brothers and sisters do you have?
  چندتا خواهر و برادر داری؟
How old
چند سال
 • How old are you?
  چند سال داری [چند سالت است]؟
How + adj
چقدر + صفت
 • How big is the house?
  این خانه چقدر بزرگ است؟
how often
هر چند وقت
 • How often do you go swimming?
  هر چند وقت به شنا می‌روی؟
کاربرد قید how به معنای چند
قید how به معنای "چند" اگر قبل از برخی صفات یا قیدهایی استفاده شود درباره مقدار، درجه، میزان و اندازه و آن چیزها سوال می‌پرسد. مثلا:
"?How old is she" (او چند سال دارد؟)

2 چطور چگونه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چه سان چطور چگونه
 • 1.How do we get to the mall from here?
  1. چگونه از اینجا به مرکز خرید برویم؟
how to do something
چطور کاری را انجام دادن
 • Shelley doesn't know how to ride a bicycle.
  "شلی" بلد نیست چطور دوچرخه براند.
how is/are somebody/something
چیزی/حال کسی چطور است
 • 1. How are you?
  1. حالت چطور است؟
 • 2. How is your mother?
  2. مادرت چطور است؟
how is a person feeling
حال کسی چطور بودن
 • How are you feeling this morning?
  حالت امروز صبح چطور است [امروز صبح چطوری]؟
how about something/doing something
چیزی/انجام کاری چطور است
 • 1. How about seeing a movie?
  1. چطور است یک فیلم تماشا کنیم؟
 • 2. How about some lunch?
  2. چطور است نهار بخوریم؟
How do you do?
حالتان چطور است؟
 • "I'm Jack Stewart." "How do you do? I'm Angela Black."
  «من "جک استوارت" هستم.» «حالتان چطور است؟ من "آنجلا بلک" هستم.»
How so?
چطور؟ از چه نظر؟
 • "Her behavior was very odd." "How so?"
  «رفتار او خیلی عجیب بود.» «چطور؟»
How ever?
آخر چطور؟ واقعاً چطور؟
 • How ever did you get here so quickly?
  آخر چطور اینقدر سریع به اینجا رسیدی؟
کاربرد قید how به معنای چطور
قید how به معنای "چطور" به روش و چگونگی انجام کاری اشاره می‌کند. مثلا:
"?How does it work" (این چطور کار می‌کند؟)
"?Her behavior was very odd." "How so" («رفتار او خیلی عجیب بود.» «چطور؟»)
قید how برای سوال کردن درباره سلامت و حال افراد نیز استفاده می‌شود. مثلاً:
"?How are you" (حالت چطور است؟)

3 هرطور آن‌طور، همان‌طور

مترادف و متضاد however
 • 1.I'll dress how I like in my own house!
  1. من هرطور که دوست داشته باشم، در خانه خودم لباس می‌پوشم!
کاربرد قید how به معنای هر طور
قید how در مفهوم "هرطور" برای اشاره به شیوه و نحوه انجام کاری یا موقعیت چیزی اشاره دارد.

4 چقدر (برای نشان دادن تعجب)

 • 1.How he wished he had been there!
  1. چقدر آرزو داشت آنجا می‌بود!
 • 2.How kind of you to help!
  2. چقدر لطف کردید که کمک کردید!
کاربرد قید how به معنای چقدر
قید how در مفهوم "چقدر" برای نشان دادن تعجب، اشتیاق و لذت به‌کار می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان