[عبارت]

How are you?

/haʊ ər ju/

1 حال شما چطور است؟ چطوری؟

مترادف و متضاد how do you do? what's up?
  • 1. "Hi, Maya, how are you?" "Fine, thanks, how are you?"
    1 . «سلام مایا، حال شما چطور است؟» «خوبم، ممنون، حال شما چطور است؟»
کاربرد عبارت "?How are you"
"?How are you" عبارتی پرسشی به معنای "حال شما چطور است؟" یا "حالت چطور است؟" است. این عبارت پرسشی در احوالپرسی و مکالمات روزمره بسیار رایج است. گاهی اوقات از این عبارت به جای واژه سلام نیز استفاده می شود. "?How are you" نه رسمی و نه غیر رسمی بلکه عبارتی معمولی است که در شرایط متفاوت از آن استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان