[اسم]

intransigence

/ɪnˈtrænsəʤəns/
قابل شمارش

1 نا سازگاری سخت گیری (در سیاست)

  • 1.government intransigence
    1. سخت گیری دولت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان