[اسم]

jeans

/dʒiːnz/
غیرقابل شمارش

1 شلوار جین شلوار لی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شلوار جین
مترادف و متضاد blue jeans denims
to wear jeans
شلوار جین پوشیدن
  • I never wear jeans at work.
    من هیچ‌وقت در (محل) کار شلوار جین نمی‌پوشم.
jeans and a T-shirt
شلوار جین و تیشرت
کاربرد واژه jeans به معنای شلوار لی
واژه jeans به معنای "شلوار لی" به شلوارهایی گفته می‌شود که از پارچه ضخیم و معمولاً آبی رنگ "دنیم" درست می‌شود. واژه "لی" که در فارسی رایج است نام یکی از برندهای معروف شلوار جین در غرب بوده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان