[اسم]

July

/dʒʊˈlɑɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ژوئیه ماه ژوئیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژوئیه
 • 1.The film festival is in July.
  1. جشنواره فیلم در ژوئیه است.
next/last July
ژوئیه بعد/گذشته
 • I took a course in London last July.
  من ژوئیه (سال) قبل یک دوره آموزشی در لندن داشتم.
on July ...th
در ..ام ژوئیه
 • 1. I'm taking a course in London next July.
  1. من ژوئیه (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
 • 2. July 22nd
  2. 22ام ژوئیه
the ...th of July
...ام ژوئیه
 • 1. Ben's birthday is the eleventh of July.
  1. تولد "بن" یازده ژوئیه است.
 • 2. The meeting will be on July 6th.
  2. جلسه در ششم ژوئیه برگزار خواهد شد.
توضیحاتی در رابطه با July یا ژوئیه
July یا ماه ژوئیه هفتمین ماه سال میلادی است. ژوئیه 31 روز دارد. نام این ماه از سوی سنای روم برای بزرگداشت ژولیوس سزار که در این ماه به دنیا آمده بود، برگزیده شده‌است. این ماه معمولاً از 10 تیر آغاز شده و تا 10 مرداد ادامه دارد. واژه July اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان