[اسم]

Kate

/kˈeɪt/
غیرقابل شمارش

1 کیت [نام دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان