[اسم]

lunchtime

/ˈlʌntʃ.tɑɪm/
قابل شمارش

1 وقت نهار

  • 1. It'll be lunchtime soon.
    1 . به زودی وقت نهار خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان