[اسم]

ma’am

/mæm/
قابل شمارش

1 خانم (عامیانه - در خطاب)

مترادف و متضاد madam sir
  • 1.Ma’am, would you please come here?
    1. خانم، می شود لطفا بیایید اینجا؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان