[اسم]

Mary

/mˈɛɹi/
غیرقابل شمارش

1 مریم (اسم کوچک زنانه) مری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان