[قید]

maybe

/ˈmeɪ.bi/
غیرقابل مقایسه

1 شاید

معادل ها در دیکشنری فارسی: شاید گاس
مترادف و متضاد perhaps possibly definitely surely
 • 1."Are you coming to Kelly's party?" "Maybe."
  1. "آیا به مهمانی "کلی" می آیی؟" "شاید."
 • 2.Maybe Ted would like to go.
  2. شاید "تد" دوست داشته باشد برود.
 • 3.Maybe they'll come tomorrow.
  3. شاید آنها فردا بیایند.
 • 4.Maybe we're too early.
  4. شاید ما زیادی زود آمدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان