[اسم]

mechanic

/məˈkæn.ɪk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مکانیک

مترادف و متضاد technician
  • 1.a car mechanic
    1. یک مکانیک خودرو
  • 2.a motor mechanic
    2. یک مکانیک موتور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان