[اسم]

Michael

/ˈmaɪkəl/
غیرقابل شمارش

1 مایکل (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان