[اسم]

parents

/ˈpɛrənts/
غیرقابل شمارش

1 والدین اولیا، پدر و مادر

معادل ها در دیکشنری فارسی: پدر و مادر والدین
  • 1.Her parents are still alive.
    1. والدین او هنوز زنده هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان