[صفت]

philanthropic

/ˌfɪlənˈθrɑpɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more philanthropic] [حالت عالی: most philanthropic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انسان دوستانه بشردوستانه، نیکوکارانه

مترادف و متضاد altruistic charitable humanitarian selfish
  • 1.The philanthropic work of the foundation benefits all sectors of society.
    1. تلاش های انسان دوستانه ی موسسه به تمام بخش های جامعه سود می رساند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان