[اسم]

potato chips

/pəˈteɪˌtoʊ ʧɪps/
قابل شمارش

1 چیپس (سیب‌زمینی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان