[اسم]

sales rep

/ˈseɪlz rep/
قابل شمارش

1 نماینده فروش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ویزیتور
مترادف و متضاد sales representative
  • 1.She's a sales rep.
    1. او نماینده فروش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان